تشخیص هوشمند حرکت

تشخیص هوشمند حرکت در دستگاه های داهوا SMD

تشخیص هوشمند حرکت همانطور که می دانید حرکاتی مانند تکان خوردن برگ ها در اثر باد و عبور حیوانات در تمامی محوطه تصویربرداری در باعث ایجاد هشدارهای کاذب در سیستم های نظارتی می شوند که نه...

ادامه مطلب